Titulní obrázek

Jaké jsou změny v minimální a zaručené mzdě

S letošním rokem přichází řada změn. Jednou z nich je i zrušení snížené sazby minimální a zaručené mzdy. V současné době se tak musí každému zaměstnanci vyplácet mzda podle stejných podmínek.

Nejdříve by bylo vhodné vysvětlit rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou.

Minimální mzda znamená nejnižší výši mzdy, za kterou může zaměstnavatel kohokoliv zaměstnat.

Vedle toho existujete termín Zaručená mzda, který stanovuje minimální mzdu podle odbornosti a kvalifikace pracovní pozice. Zaručená mzda slouží k tomu, aby zabránila zneužívání vysoké nezaměstnanosti k tomu, aby byl kvalifikovaný pracovník zaměstnáván za minimální mzdu. Zkrátka se jedná o stanovenou minimální mzdu pro určité profese.

V minulém roce platilo, že určité skupiny zaměstnanců mohou mít minimální a zaručenou mzdu sníženou:

a) 90% stanovených částek minimální a zaručené mzdy pro zaměstnance v prvním pracovním poměru ve věku 18 – 21 let a po dobu maximálně 6 měsíců

b) 80% stanovených částek minimální a zaručené mzdy pro mladistvé zaměstnance

c) 75% stanovených částek minimální a zaručené mzdy pro zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu (nyní invalidní důchod 1. a 2. stupně)

d) 50% stanovených částek minimální a zaručené mzdy pro poživatele plného invalidního důchodu (nyní invalidní důchod 3. stupně)

Z tohoto vyplývá, že změny se dotýkají relativně úzké skupiny zaměstnanců, tedy mladistvých, zaměstnanců v prvním pracovním poměru a zaměstnanců, kteří pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod.

Existuje i systém, který dorovnává zaměstnavateli rozdíl, který je způsoben tím, že osoba se zdravotním postižením má nižší výkonnost než osoba bez zdravotního postižení.

Od Nového roku se tyto rozdíly přestanou vnímat a každému zaměstnanci se bude vyplácet mzda podle stejných podmínek. Což určitě není šlápnutí vedle, právě naopak. Kvůli čemu by náš stát měl diskriminovat pracující mladistvé a zaměstnance pobírající částečný nebo úplný invalidní důchod?